Tahun 2019 : The Year of A New Birth

Tahun Kelahiran yang Baru

Yehezkiel 36:26–27

Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat.
Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.

Kelahiran yang baru adalah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apa yg dilahirkan baru ?

  1. Kelahiran Pantakosta yang Baru (Pentakosta yang Ketiga)
    Pentakosta Ketiga! Masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua!
  2. KEL