Tahun 2019 : The Year of A New Birth

Tahun Kelahiran yang Baru

Yehezkiel 36:26–27

Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat.
Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.

Kelahiran yang baru adalah dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apa yg dilahirkan baru ?

  1. Kelahiran Pantakosta yang Baru (Pentakosta yang Ketiga)
    Pentakosta Ketiga! Masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua!
  2. KELAHIRAN GENERASI YEREMIA
    Generasi Yeremia adalah generasi yang tidak berkompromi terhadap dosa. Mereka akan bicara apa yang Tuhan suruh bicara.

SEKRETARIAT

Jl. Raya Langsep No 30 Malang

Phone

(0341) 327000 / 0813.8226.8000

EMail

gbi_suropati14 @yahoo.com

Facebook

gbisuropati

Whatsapp

0813.8226.8000

Line

ID : gbisuropati

Instagram

gbimalang

Twitter

gbisuropati

biblestoryofisaactogerar_gbisuropatimalang.jpg

Bacaan : Kejadian 26 : 1-3 [1] Maka timbullah kelaparan di negeri itu. -- Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang Filistin. [2] Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman: “Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan Kukatakan kepadamu. [3] Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan Kuberikan seluruh negeri ini, dan Aku akan menepati sumpah yang telah Kuikrarkan Read More


power_of_worship_photo_gbisuropatimalang.jpg

Bacaan : Efesus 5 : 20 [20] Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita Saudara..... Kalau ada alat yang dapat menimbang, berat manakah ucapan syukur kita ataukah keluh kesah kita dalam hidup ini ? Hari ini kita belajar untuk mengucap syukur seperti yang Tuhan mau. Saudara.... perlu kita sadari kita perlu mengucap syukur senantiasa. Oleh karena kita punya kekayaan sejati yaitu KESELAMATAN KEKAL Mazmur 117 : 1-2 [1] Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa! [2] Sebab kasih-Nya Read More


praying_hands_gbisuropatimalang.jpg

Bacaan : Mazmur 22 : 2 [2] Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Berapa banyak orang percaya juga berseru-seru karena sudah berdoa beribadah tetapi seolah-olah Tuhan biarkan masalah tetap terjadi. Kitab Mazmur 22 : 2 adalah menceritakan juga seruan Yesus karena Allah yang seolah meninggalkan Nya oleh karena menanggung begitu banyak dosa manusia. Kitab tersebut bukan lah seruan untuk kita orang percaya. Mazmur 22 : 2 berhubungan dengan kisah Lukas 24 : 44.......[44] Ia berkata kepada mereka: Read More


into_storm_gbisuropatimalang.jpg

Bacaan : Matius 8 : 23-27 [23] Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-murid-Nya pun mengikuti-Nya. [24] Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. [25] Maka datanglah murid-murid-Nya membangunkan Dia, katanya: “Tuhan, tolonglah, kita binasa.” [26] Ia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?” Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. [27] Dan heranlah orang-orang itu, katanya: “Orang Read More


hold_tight_gbisuropatimalang.jpg

Bacaan : Ulangan 3 : 28 [28] Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kaulihat itu. Ayat firman Tuhan yang kita baca, kita dapat belajar dari perubahan kepemimpinan Musa ke Yosua yang masih muda. Yosua ketika itu merasa bimbang oleh karena segala keterbatasan dirinya pada masa itu. Di usia yang masih muda, memimpin demikian banyak orang dengan karaker dan latar belakang berbeda sangatlah tidak mudah bagi Yosua. Pada masa saat Read More


year-5780-pey-mouth_gbisuropatimalang.jpg

Bacaan : Mazmur 1 : 1-3 [1] Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, [2] tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. [3] Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tahun ini kita memasuki TAHUN PEI untuk 10 tahun ke depan. Ada prioritas yang harus di perhatikan di tahun Pei. Kita belajar bersama Read More


BCA 011.322.6363

Rek. Persepuluhan
An. David TW / Afen Hardiyanto

BCA 440.403.9000

Rek. DIAKONIA
An. Afen Hardiyanto / Melinda E.

BCA 440.525.7000

Rek. Pembangunan
An. Afen Hardiyanto / Melinda E.

BCA 440.872.0000

Rek. NATAL
An. Afen Hardiyanto / Melinda E.